Nha Khoa Việt M?/title> <atom:link href="//lvivart.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" /> <link>//lvivart.com/</link> <description>Tất C?Vì N?Cười Của Bạn</description> <lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2024 06:57:20 +0000</lastBuildDate> <language>vi</language> <sy:updatePeriod> hourly </sy:updatePeriod> <sy:updateFrequency> 1 </sy:updateFrequency> <generator>//wordpress.org/?v=6.2.5</generator> <image> <url>//lvivart.com/wp-content/uploads/2023/07/cropped-Logo-Nha-Khoa-Viet-My-Na-100x100.png</url> <title>Nha Khoa Việt M?/title> <link>//lvivart.com/</link> <width>32</width> <height>32</height> </image> <item> <title>Buổi họp mặt Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại Nha khoa Việt M?/title> <link>//lvivart.com/hop-mat-hoi-giao-duc-cham-soc-suc-khoe-cong-dong-viet-nam/</link> <dc:creator><![CDATA[<span class='p-author h-card'>Nha Khoa Việt M?/span>]]></dc:creator> <pubDate>Tue, 23 Apr 2024 09:10:41 +0000</pubDate> <category><![CDATA[Tin Tức]]></category> <guid isPermaLink="false">//lvivart.com/?p=7248</guid> <description><![CDATA[<p>Sáng ngày 20/4/2024 vừa qua, Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng trực thuộc trung ương hội tại phía Nam đã t?chức cuộc họp quan trọng tại tr?s?chính của Nha khoa Việt M? Cuộc họp là cơ hội đ?các thành viên cùng nhau thảo luận và đưa ra giải […]</p> <p>Bài viết <a rel="nofollow" href="//lvivart.com/hop-mat-hoi-giao-duc-cham-soc-suc-khoe-cong-dong-viet-nam/"><span class='p-name'>Buổi họp mặt Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại Nha khoa Việt M?lt;/span></a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="//lvivart.com">Nha Khoa Việt M?/a>.</p> ]]></description> <content:encoded><![CDATA[<div class='e-content'><span style="font-weight: 400;">Sáng ngày 20/4/2024 vừa qua, Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng trực thuộc trung ương hội tại phía Nam đã t?chức cuộc họp quan trọng tại tr?s?chính của Nha khoa Việt M? Cuộc họp là cơ hội đ?các thành viên cùng nhau thảo luận và đưa ra giải pháp nhằm cải thiện chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam. Đặc biệt là ?những khu vực có điều kiện kinh t?và h?tầng còn hạn ch?</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Khi bắt đầu cuộc họp, Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng trực thuộc trung ương hội tại phía Nam đã tổng kết và đánh giá một s?hoạt động quan trọng đã được triển khai t?đầu năm đến nay. Các hoạt động này bao gồm việc t?chức các chương trình khen thưởng đ?tôn vinh những cá nhân, t?chức có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, Hội cũng đã tiến hành các hoạt động xây dựng và phát triển t?chức, nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Hội.</span></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7262" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5.jpg" alt="hinh-moi-nguoi" width="1500" height="900" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5.jpg 1500w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5-900x540.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5-1200x720.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5-768x461.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5-600x360.jpg 600w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7261" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1.jpg" alt="hinh-anh-2" width="1500" height="900" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1.jpg 1500w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1-900x540.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1-1200x720.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1-768x461.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1-600x360.jpg 600w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7254" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-scaled.jpg" alt="hinh-hop-mn" width="2560" height="1920" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-scaled.jpg 2560w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-900x675.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-1200x900.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-768x576.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-1536x1152.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-2048x1536.jpg 2048w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-600x450.jpg 600w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p> <p><span style="font-weight: 400;">Đ?đảm bảo s?phát triển bền vững, Hội đã đ?ra các phương hướng hoạt động mới cho quý II năm 2024. Mục tiêu của Hội là xây dựng một t?chức phát triển mạnh m? toàn diện, và tăng cường các hoạt động truyền thông và giáo dục sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, Hội cũng s?tập trung vào công tác kiểm tra giám sát và phản biện xã hội, nhằm thúc đẩy các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa khác trong cộng đồng.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Tại buổi họp, các thành viên đã cùng nhau đánh giá k?hoạch triển khai trong những tháng đầu năm và đưa ra các đ?xuất mới nhằm nâng cao hiệu qu?công tác trong thời gian tới. </span><span style="font-weight: 400;">Cuộc họp cũng nhấn mạnh rằng, xây dựng môi trường sống lành mạnh không ch?đơn thuần là vấn đ?sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh khác của cuộc sống. Việc gây qu?h?tr?cho các h?gia đình có hoàn cảnh khó khăn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng cộng đồng đoàn kết và h?tr?lẫn nhau. Khi mỗi người dân được chăm sóc và h?tr? c?cộng đồng s?phát triển mạnh m?hơn, tạo ra một xã hội công bằng và phồn thịnh.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">S?tham gia của Ông Nguyễn Hồng Quân – B?trưởng B?Xây dựng của Chính ph?Việt Nam và Ông Phạm Đình Vương – Trưởng Văn phòng đại diện Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại thành ph?H?Chí Minh đã th?hiện s?quan trọng và ủng h?t?phía chính ph?đối với công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.</span></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7250" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200.jpg" alt="hinh-b " width="1800" height="1800" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200.jpg 1800w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-900x900.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-1200x1200.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-600x600.jpg 600w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-768x768.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-1536x1536.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-300x300.jpg 300w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7264" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2.jpg" alt="hinh-ong-vuong" width="1800" height="1800" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2.jpg 1800w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-900x900.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-1200x1200.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-600x600.jpg 600w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-768x768.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-1536x1536.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-300x300.jpg 300w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p> <p><span style="font-weight: 400;">Cuộc họp đã kết thúc với việc đ?ra k?hoạch hành động c?th?và cam kết hợp tác chặt ch?giữa các thành viên đ?thực hiện những giải pháp đ?ra, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng người Việt. Đây là bước tiến quan trọng trong việc cung cấp dịch v?y t?chất lượng và bền vững cho toàn b?cộng đồng.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ông Ngô Quang Phục, Tổng Giám đốc công ty TNHH thiết b?y t?– Nha khoa Việt M? là một trong những thành viên tích cực tham gia trong Hội. Nhận ra rằng việc giải quyết những vấn đ?then chốt là cần thiết đ?đảm bảo chất lượng cuộc sống cho mọi người. </span><span style="font-weight: 400;">Đặc biệt, việc xây dựng môi trường sống lành mạnh và an toàn đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam. </span></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7249" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884.jpg" alt="hinh-a" width="1800" height="1800" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884.jpg 1800w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-900x900.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-1200x1200.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-600x600.jpg 600w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-768x768.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-1536x1536.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-300x300.jpg 300w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7266" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2.jpg" alt="hinh-khach" width="1800" height="1800" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2.jpg 1800w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-900x900.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-1200x1200.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-600x600.jpg 600w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-768x768.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-1536x1536.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-300x300.jpg 300w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7267" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2.jpg" alt="hinh-bac-ngo" width="1800" height="1800" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2.jpg 1800w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-900x900.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-1200x1200.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-600x600.jpg 600w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-768x768.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-1536x1536.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-300x300.jpg 300w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p> <p><a href="//suckhoecongdong.net.vn/cac-hoat-dong/lanh-dao-trung-uong-hoi-gdcsskcd-viet-nam-hop-mat-cac-don-vi-truc-thuoc-phia-nam-509.html">Xem thêm thông tin chi tiết tại đây!</a></p> <p style="text-align: center;">——————✦✦✦✦✦——————?/p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>NHA KHOA VIỆT M??Tất c?vì n?cười của bạn!</strong></span></p> <p>Tổng đài: 1900 63 67 34</p></div> <p>Bài viết <a rel="nofollow" href="//lvivart.com/hop-mat-hoi-giao-duc-cham-soc-suc-khoe-cong-dong-viet-nam/"><span class='p-name'>Buổi họp mặt Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại Nha khoa Việt M?lt;/span></a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="//lvivart.com">Nha Khoa Việt M?/a>.</p> ]]></content:encoded> </item> <item> <title>NHA KHOA VIỆT M?TÀI TR?CHO CHƯƠNG TRÌNH TẾT HỘI NG?– XUÂN YÊU THƯƠNG 2024 //lvivart.com/nha-khoa-viet-my-tai-tro-cho-chuong-trinh-tet-hoi-ngo-xuan-yeu-thuong-2024/ Nha Khoa Việt M?/span>]]> Fri, 09 Feb 2024 11:29:22 +0000 //lvivart.com/?p=6941 Tối ngày 9/02, tại Phim trường nhà Hát HTV, Nha khoa Việt M?đã vinh d?được đồng hành cùng chương trình Tết hội ng?– Xuân yêu thương?với ch?đ?“Chào mừng Xuân Giáp Thìn 2024? Chương trình cùng khán gi?nhìn lại một năm nhiều vui buồn đã qua và gửi trao […]

Bài viết <span class='p-name'>NHA KHOA VIỆT M?TÀI TR?CHO CHƯƠNG TRÌNH TẾT HỘI NG?– XUÂN YÊU THƯƠNG 2024</span> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Nha Khoa Việt M?/a>.

]]>
Tối ngày 9/02, tại Phim trường nhà Hát HTV, Nha khoa Việt M?đã vinh d?được đồng hành cùng chương trình Tết hội ng?– Xuân yêu thương?với ch?đ?“Chào mừng Xuân Giáp Thìn 2024? Chương trình cùng khán gi?nhìn lại một năm nhiều vui buồn đã qua và gửi trao những ước mong an lành cho mọi người, mọi nhà trong thời khắc Giao thừa thiêng liêng và đầy cảm xúc. Chương trình được t?chức với s?góp mặt của:  

👉 Hơn 200 ngh?sĩ, ca sĩ nổi tiếng 
👉 Những câu chuyện ý nghĩa v?ngày Tết
👉 Các tiết mục biểu diễn đặc sắc mang mùa xuân vui tươi đến với mọi người, mọi nhà
Tet hoi ngo xuan yeu thuong 2024

V?phía nhà tài tr?Nha khoa Việt M? ông Ngô Quang Phục – Ch?tịch hội đồng quản tr?Vi M?Group đã đại diện tham gia chương trình và trao tặng rất nhiều phần quà hấp dẫn. Nha khoa Việt M?xin chúc mừng chương trình Tết hội ngô – Xuân yêu thương đã được diễn ra thành công tốt đẹp, mang đến cho khán gi?những giây phút ý nghĩa tận hưởng trong những ngày Xuân Giáp Thìn 2024.

Tet hoi ngo xuan yeu thuong 2024

Tet hoi ngo xuan yeu thuong 2024

Tet hoi ngo xuan yeu thuong 2024

Tet hoi ngo xuan yeu thuong 2024

 

 

Bài viết <span class='p-name'>NHA KHOA VIỆT M?TÀI TR?CHO CHƯƠNG TRÌNH TẾT HỘI NG?– XUÂN YÊU THƯƠNG 2024</span> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Nha Khoa Việt M?/a>.

]]> Nha Khoa Việt M?/title> <atom:link href="//lvivart.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" /> <link>//lvivart.com/</link> <description>Tất C?Vì N?Cười Của Bạn</description> <lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2024 06:57:20 +0000</lastBuildDate> <language>vi</language> <sy:updatePeriod> hourly </sy:updatePeriod> <sy:updateFrequency> 1 </sy:updateFrequency> <generator>//wordpress.org/?v=6.2.5</generator> <image> <url>//lvivart.com/wp-content/uploads/2023/07/cropped-Logo-Nha-Khoa-Viet-My-Na-100x100.png</url> <title>Nha Khoa Việt M?/title> <link>//lvivart.com/</link> <width>32</width> <height>32</height> </image> <item> <title>Buổi họp mặt Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại Nha khoa Việt M?/title> <link>//lvivart.com/hop-mat-hoi-giao-duc-cham-soc-suc-khoe-cong-dong-viet-nam/</link> <dc:creator><![CDATA[<span class='p-author h-card'>Nha Khoa Việt M?/span>]]></dc:creator> <pubDate>Tue, 23 Apr 2024 09:10:41 +0000</pubDate> <category><![CDATA[Tin Tức]]></category> <guid isPermaLink="false">//lvivart.com/?p=7248</guid> <description><![CDATA[<p>Sáng ngày 20/4/2024 vừa qua, Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng trực thuộc trung ương hội tại phía Nam đã t?chức cuộc họp quan trọng tại tr?s?chính của Nha khoa Việt M? Cuộc họp là cơ hội đ?các thành viên cùng nhau thảo luận và đưa ra giải […]</p> <p>Bài viết <a rel="nofollow" href="//lvivart.com/hop-mat-hoi-giao-duc-cham-soc-suc-khoe-cong-dong-viet-nam/"><span class='p-name'>Buổi họp mặt Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại Nha khoa Việt M?lt;/span></a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="//lvivart.com">Nha Khoa Việt M?/a>.</p> ]]></description> <content:encoded><![CDATA[<div class='e-content'><span style="font-weight: 400;">Sáng ngày 20/4/2024 vừa qua, Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng trực thuộc trung ương hội tại phía Nam đã t?chức cuộc họp quan trọng tại tr?s?chính của Nha khoa Việt M? Cuộc họp là cơ hội đ?các thành viên cùng nhau thảo luận và đưa ra giải pháp nhằm cải thiện chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam. Đặc biệt là ?những khu vực có điều kiện kinh t?và h?tầng còn hạn ch?</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Khi bắt đầu cuộc họp, Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng trực thuộc trung ương hội tại phía Nam đã tổng kết và đánh giá một s?hoạt động quan trọng đã được triển khai t?đầu năm đến nay. Các hoạt động này bao gồm việc t?chức các chương trình khen thưởng đ?tôn vinh những cá nhân, t?chức có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, Hội cũng đã tiến hành các hoạt động xây dựng và phát triển t?chức, nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Hội.</span></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7262" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5.jpg" alt="hinh-moi-nguoi" width="1500" height="900" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5.jpg 1500w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5-900x540.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5-1200x720.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5-768x461.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5-600x360.jpg 600w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7261" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1.jpg" alt="hinh-anh-2" width="1500" height="900" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1.jpg 1500w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1-900x540.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1-1200x720.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1-768x461.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1-600x360.jpg 600w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7254" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-scaled.jpg" alt="hinh-hop-mn" width="2560" height="1920" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-scaled.jpg 2560w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-900x675.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-1200x900.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-768x576.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-1536x1152.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-2048x1536.jpg 2048w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-600x450.jpg 600w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p> <p><span style="font-weight: 400;">Đ?đảm bảo s?phát triển bền vững, Hội đã đ?ra các phương hướng hoạt động mới cho quý II năm 2024. Mục tiêu của Hội là xây dựng một t?chức phát triển mạnh m? toàn diện, và tăng cường các hoạt động truyền thông và giáo dục sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, Hội cũng s?tập trung vào công tác kiểm tra giám sát và phản biện xã hội, nhằm thúc đẩy các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa khác trong cộng đồng.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Tại buổi họp, các thành viên đã cùng nhau đánh giá k?hoạch triển khai trong những tháng đầu năm và đưa ra các đ?xuất mới nhằm nâng cao hiệu qu?công tác trong thời gian tới. </span><span style="font-weight: 400;">Cuộc họp cũng nhấn mạnh rằng, xây dựng môi trường sống lành mạnh không ch?đơn thuần là vấn đ?sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh khác của cuộc sống. Việc gây qu?h?tr?cho các h?gia đình có hoàn cảnh khó khăn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng cộng đồng đoàn kết và h?tr?lẫn nhau. Khi mỗi người dân được chăm sóc và h?tr? c?cộng đồng s?phát triển mạnh m?hơn, tạo ra một xã hội công bằng và phồn thịnh.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">S?tham gia của Ông Nguyễn Hồng Quân – B?trưởng B?Xây dựng của Chính ph?Việt Nam và Ông Phạm Đình Vương – Trưởng Văn phòng đại diện Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại thành ph?H?Chí Minh đã th?hiện s?quan trọng và ủng h?t?phía chính ph?đối với công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.</span></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7250" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200.jpg" alt="hinh-b " width="1800" height="1800" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200.jpg 1800w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-900x900.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-1200x1200.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-600x600.jpg 600w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-768x768.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-1536x1536.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-300x300.jpg 300w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7264" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2.jpg" alt="hinh-ong-vuong" width="1800" height="1800" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2.jpg 1800w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-900x900.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-1200x1200.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-600x600.jpg 600w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-768x768.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-1536x1536.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-300x300.jpg 300w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p> <p><span style="font-weight: 400;">Cuộc họp đã kết thúc với việc đ?ra k?hoạch hành động c?th?và cam kết hợp tác chặt ch?giữa các thành viên đ?thực hiện những giải pháp đ?ra, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng người Việt. Đây là bước tiến quan trọng trong việc cung cấp dịch v?y t?chất lượng và bền vững cho toàn b?cộng đồng.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ông Ngô Quang Phục, Tổng Giám đốc công ty TNHH thiết b?y t?– Nha khoa Việt M? là một trong những thành viên tích cực tham gia trong Hội. Nhận ra rằng việc giải quyết những vấn đ?then chốt là cần thiết đ?đảm bảo chất lượng cuộc sống cho mọi người. </span><span style="font-weight: 400;">Đặc biệt, việc xây dựng môi trường sống lành mạnh và an toàn đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam. </span></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7249" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884.jpg" alt="hinh-a" width="1800" height="1800" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884.jpg 1800w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-900x900.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-1200x1200.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-600x600.jpg 600w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-768x768.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-1536x1536.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-300x300.jpg 300w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7266" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2.jpg" alt="hinh-khach" width="1800" height="1800" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2.jpg 1800w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-900x900.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-1200x1200.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-600x600.jpg 600w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-768x768.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-1536x1536.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-300x300.jpg 300w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7267" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2.jpg" alt="hinh-bac-ngo" width="1800" height="1800" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2.jpg 1800w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-900x900.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-1200x1200.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-600x600.jpg 600w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-768x768.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-1536x1536.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-300x300.jpg 300w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p> <p><a href="//suckhoecongdong.net.vn/cac-hoat-dong/lanh-dao-trung-uong-hoi-gdcsskcd-viet-nam-hop-mat-cac-don-vi-truc-thuoc-phia-nam-509.html">Xem thêm thông tin chi tiết tại đây!</a></p> <p style="text-align: center;">——————✦✦✦✦✦——————?/p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>NHA KHOA VIỆT M??Tất c?vì n?cười của bạn!</strong></span></p> <p>Tổng đài: 1900 63 67 34</p></div> <p>Bài viết <a rel="nofollow" href="//lvivart.com/hop-mat-hoi-giao-duc-cham-soc-suc-khoe-cong-dong-viet-nam/"><span class='p-name'>Buổi họp mặt Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại Nha khoa Việt M?lt;/span></a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="//lvivart.com">Nha Khoa Việt M?/a>.</p> ]]></content:encoded> </item> <item> <title>NHA KHOA VIỆT M?TÀI TR?CHO CHƯƠNG TRÌNH TẾT HỘI NG?– XUÂN YÊU THƯƠNG 2024 //lvivart.com/thong-bao-lich-nghi-tet-nguyen-dan-2024/ Nha Khoa Việt M?/span>]]> Thu, 01 Feb 2024 10:04:22 +0000 //lvivart.com/?p=6890 Đ?hòa vào không khí rộn ràng mừng Tết Xuân Thìn 2024, Nha khoa Việt M?xin thông báo lịch ngh?và thời gian hoạt động lại sau Tết. Khách hàng lưu thông tin nhằm thuận tiện sắp xếp thời gian đến chăm sóc răng miệng nhé:  Thời gian ngh?Tết t?ngày 07/02/2024 (tức […]

Bài viết <span class='p-name'>[THÔNG BÁO] LỊCH NGH?TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024</span> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Nha Khoa Việt M?/a>.

]]> 🧧 Đ?hòa vào không khí rộn ràng mừng Tết Xuân Thìn 2024, Nha khoa Việt M?xin thông báo lịch ngh?và thời gian hoạt động lại sau Tết. Khách hàng lưu thông tin nhằm thuận tiện sắp xếp thời gian đến chăm sóc răng miệng nhé:

👉 Thời gian ngh?Tết t?ngày 07/02/2024 (tức ngày 28 âm lịch)
👉 Hoạt động tr?lại vào ngày 15/02/2024 (tức mùng 6 âm lịch).

💌 LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024 Cảm ơn Quý khách hàng đã luôn tin tưởng và lựa chọn Nha khoa Việt M?là điểm đến chăm sóc răng miệng toàn diện trong suốt thời gian qua. Chúc Quý khách hàng một năm mới AN KHANG – THỊNH VƯỢNG – VẠN S?NHƯ Ý.

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024
Nha khoa Việt M?mong rằng s?tiếp tục nhận được s?ủng h?của Quý khách hàng, Quý đối tác trong năm 2024.  Kính chúc Quý Khách hàng, Quý Đối tác cùng gia đình có một năm khởi sắc, tràn ngập hạnh phúc và thành công!

Bài viết <span class='p-name'>[THÔNG BÁO] LỊCH NGH?TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024</span> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Nha Khoa Việt M?/a>.

]]> Nha Khoa Việt M?/title> <atom:link href="//lvivart.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" /> <link>//lvivart.com/</link> <description>Tất C?Vì N?Cười Của Bạn</description> <lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2024 06:57:20 +0000</lastBuildDate> <language>vi</language> <sy:updatePeriod> hourly </sy:updatePeriod> <sy:updateFrequency> 1 </sy:updateFrequency> <generator>//wordpress.org/?v=6.2.5</generator> <image> <url>//lvivart.com/wp-content/uploads/2023/07/cropped-Logo-Nha-Khoa-Viet-My-Na-100x100.png</url> <title>Nha Khoa Việt M?/title> <link>//lvivart.com/</link> <width>32</width> <height>32</height> </image> <item> <title>Buổi họp mặt Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại Nha khoa Việt M?/title> <link>//lvivart.com/hop-mat-hoi-giao-duc-cham-soc-suc-khoe-cong-dong-viet-nam/</link> <dc:creator><![CDATA[<span class='p-author h-card'>Nha Khoa Việt M?/span>]]></dc:creator> <pubDate>Tue, 23 Apr 2024 09:10:41 +0000</pubDate> <category><![CDATA[Tin Tức]]></category> <guid isPermaLink="false">//lvivart.com/?p=7248</guid> <description><![CDATA[<p>Sáng ngày 20/4/2024 vừa qua, Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng trực thuộc trung ương hội tại phía Nam đã t?chức cuộc họp quan trọng tại tr?s?chính của Nha khoa Việt M? Cuộc họp là cơ hội đ?các thành viên cùng nhau thảo luận và đưa ra giải […]</p> <p>Bài viết <a rel="nofollow" href="//lvivart.com/hop-mat-hoi-giao-duc-cham-soc-suc-khoe-cong-dong-viet-nam/"><span class='p-name'>Buổi họp mặt Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại Nha khoa Việt M?lt;/span></a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="//lvivart.com">Nha Khoa Việt M?/a>.</p> ]]></description> <content:encoded><![CDATA[<div class='e-content'><span style="font-weight: 400;">Sáng ngày 20/4/2024 vừa qua, Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng trực thuộc trung ương hội tại phía Nam đã t?chức cuộc họp quan trọng tại tr?s?chính của Nha khoa Việt M? Cuộc họp là cơ hội đ?các thành viên cùng nhau thảo luận và đưa ra giải pháp nhằm cải thiện chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam. Đặc biệt là ?những khu vực có điều kiện kinh t?và h?tầng còn hạn ch?</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Khi bắt đầu cuộc họp, Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng trực thuộc trung ương hội tại phía Nam đã tổng kết và đánh giá một s?hoạt động quan trọng đã được triển khai t?đầu năm đến nay. Các hoạt động này bao gồm việc t?chức các chương trình khen thưởng đ?tôn vinh những cá nhân, t?chức có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, Hội cũng đã tiến hành các hoạt động xây dựng và phát triển t?chức, nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Hội.</span></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7262" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5.jpg" alt="hinh-moi-nguoi" width="1500" height="900" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5.jpg 1500w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5-900x540.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5-1200x720.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5-768x461.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5-600x360.jpg 600w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7261" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1.jpg" alt="hinh-anh-2" width="1500" height="900" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1.jpg 1500w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1-900x540.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1-1200x720.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1-768x461.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1-600x360.jpg 600w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7254" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-scaled.jpg" alt="hinh-hop-mn" width="2560" height="1920" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-scaled.jpg 2560w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-900x675.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-1200x900.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-768x576.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-1536x1152.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-2048x1536.jpg 2048w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-600x450.jpg 600w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p> <p><span style="font-weight: 400;">Đ?đảm bảo s?phát triển bền vững, Hội đã đ?ra các phương hướng hoạt động mới cho quý II năm 2024. Mục tiêu của Hội là xây dựng một t?chức phát triển mạnh m? toàn diện, và tăng cường các hoạt động truyền thông và giáo dục sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, Hội cũng s?tập trung vào công tác kiểm tra giám sát và phản biện xã hội, nhằm thúc đẩy các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa khác trong cộng đồng.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Tại buổi họp, các thành viên đã cùng nhau đánh giá k?hoạch triển khai trong những tháng đầu năm và đưa ra các đ?xuất mới nhằm nâng cao hiệu qu?công tác trong thời gian tới. </span><span style="font-weight: 400;">Cuộc họp cũng nhấn mạnh rằng, xây dựng môi trường sống lành mạnh không ch?đơn thuần là vấn đ?sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh khác của cuộc sống. Việc gây qu?h?tr?cho các h?gia đình có hoàn cảnh khó khăn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng cộng đồng đoàn kết và h?tr?lẫn nhau. Khi mỗi người dân được chăm sóc và h?tr? c?cộng đồng s?phát triển mạnh m?hơn, tạo ra một xã hội công bằng và phồn thịnh.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">S?tham gia của Ông Nguyễn Hồng Quân – B?trưởng B?Xây dựng của Chính ph?Việt Nam và Ông Phạm Đình Vương – Trưởng Văn phòng đại diện Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại thành ph?H?Chí Minh đã th?hiện s?quan trọng và ủng h?t?phía chính ph?đối với công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.</span></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7250" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200.jpg" alt="hinh-b " width="1800" height="1800" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200.jpg 1800w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-900x900.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-1200x1200.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-600x600.jpg 600w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-768x768.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-1536x1536.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-300x300.jpg 300w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7264" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2.jpg" alt="hinh-ong-vuong" width="1800" height="1800" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2.jpg 1800w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-900x900.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-1200x1200.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-600x600.jpg 600w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-768x768.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-1536x1536.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-300x300.jpg 300w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p> <p><span style="font-weight: 400;">Cuộc họp đã kết thúc với việc đ?ra k?hoạch hành động c?th?và cam kết hợp tác chặt ch?giữa các thành viên đ?thực hiện những giải pháp đ?ra, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng người Việt. Đây là bước tiến quan trọng trong việc cung cấp dịch v?y t?chất lượng và bền vững cho toàn b?cộng đồng.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ông Ngô Quang Phục, Tổng Giám đốc công ty TNHH thiết b?y t?– Nha khoa Việt M? là một trong những thành viên tích cực tham gia trong Hội. Nhận ra rằng việc giải quyết những vấn đ?then chốt là cần thiết đ?đảm bảo chất lượng cuộc sống cho mọi người. </span><span style="font-weight: 400;">Đặc biệt, việc xây dựng môi trường sống lành mạnh và an toàn đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam. </span></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7249" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884.jpg" alt="hinh-a" width="1800" height="1800" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884.jpg 1800w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-900x900.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-1200x1200.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-600x600.jpg 600w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-768x768.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-1536x1536.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-300x300.jpg 300w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7266" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2.jpg" alt="hinh-khach" width="1800" height="1800" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2.jpg 1800w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-900x900.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-1200x1200.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-600x600.jpg 600w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-768x768.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-1536x1536.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-300x300.jpg 300w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7267" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2.jpg" alt="hinh-bac-ngo" width="1800" height="1800" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2.jpg 1800w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-900x900.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-1200x1200.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-600x600.jpg 600w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-768x768.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-1536x1536.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-300x300.jpg 300w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p> <p><a href="//suckhoecongdong.net.vn/cac-hoat-dong/lanh-dao-trung-uong-hoi-gdcsskcd-viet-nam-hop-mat-cac-don-vi-truc-thuoc-phia-nam-509.html">Xem thêm thông tin chi tiết tại đây!</a></p> <p style="text-align: center;">——————✦✦✦✦✦——————?/p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>NHA KHOA VIỆT M??Tất c?vì n?cười của bạn!</strong></span></p> <p>Tổng đài: 1900 63 67 34</p></div> <p>Bài viết <a rel="nofollow" href="//lvivart.com/hop-mat-hoi-giao-duc-cham-soc-suc-khoe-cong-dong-viet-nam/"><span class='p-name'>Buổi họp mặt Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại Nha khoa Việt M?lt;/span></a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="//lvivart.com">Nha Khoa Việt M?/a>.</p> ]]></content:encoded> </item> <item> <title>NHA KHOA VIỆT M?TÀI TR?CHO CHƯƠNG TRÌNH TẾT HỘI NG?– XUÂN YÊU THƯƠNG 2024 //lvivart.com/hon-1000-hoc-sinh-tham-gia-nha-khoa-hoc-duong-to-chuc-tai-truong-thpt-kien-luong/ Nha Khoa Việt M?/span>]]> Wed, 24 Jan 2024 04:06:12 +0000 //lvivart.com/?p=6832 Tiếp nối thành công của s?kiện Nha khoa Học Đường t?chức tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực – Kiên Giang, điểm đến tiếp theo trong cuộc hành trình này đã được diễn ra vào ngày 18/1/2024 và ngày 19/1/2024  tại Trường THPT Kiên Lương – Kiên Giang với s?tham gia của hơn […]

Bài viết <span class='p-name'>Hơn 1000 học sinh tham gia Nha khoa Học Đường t?chức tại Trường THPT Kiên Lương</span> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Nha Khoa Việt M?/a>.

]]> Tiếp nối thành công của s?kiện Nha khoa Học Đường t?chức tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực – Kiên Giang, điểm đến tiếp theo trong cuộc hành trình này đã được diễn ra vào ngày 18/1/2024 và ngày 19/1/2024  tại Trường THPT Kiên Lương – Kiên Giang với s?tham gia của hơn 1000 học sinh khối lớp 10, lớp 11, lớp 12. Chúng tôi thấu hiểu rằng, những chiếc răng khỏe, răng đẹp tạo nên n?cười hạnh phúc của th?h?tương lai, đó cũng chính là một trong những s?mệnh mà Nha Khoa Việt M?luôn hướng đến. S?kiện được t?chức với mong muốn truyền tải đến toàn th?các bạn học sinh, ph?huynh, cán b?giáo viên nhà trường thông điệp: “NỤ CƯỜI HÔM NAY, RẠNG RỠ NGÀY MAI?

Nha khoa Hoc Duong truong THPT Kien Luong 18

Nha khoa Hoc Duong truong THPT Kien Luong 19

Nha khoa Hoc Duong truong THPT Kien Luong 24

Nha khoa Hoc Duong truong THPT Kien Luong 2

Nha khoa Hoc Duong truong THPT Kien Luong 20

Nha khoa Hoc Duong truong THPT Kien Luong 9

Nha khoa Hoc Duong truong THPT Kien Luong 7

Nha khoa Hoc Duong truong THPT Kien Luong 8

Nha khoa Hoc Duong truong THPT Kien Luong 21

Nha khoa Hoc Duong truong THPT Kien Luong 25

Theo s?liệu t?Viện Răng Hàm Mặt Việt Nam vừa công b? có đến 85% tr?em b?mắc bệnh sâu răng, thường xuất hiện ?đ?tuổi t?6 – 17 tuổi, trong c?nước có trên 60% tr?em và trên 50% người lớn chưa từng được đi khám răng miệng. T?l?đáng báo động này do các em chưa có ý thức trong việc chăm sóc răng miệng, chưa biết cách bảo v?và phòng chống sâu răng. Đây cũng chính là động lực to lớn đ?Nha khoa Việt M?tiếp tục đưa chương trình Nha khoa Học đường đến với các bạn học sinh trường THPT Kiên Lương, nhằm:

?T?chức thăm khám miễn phí cho các bạn học sinh đ?kịp thời phát hiện bệnh lý răng miệng và đưa ra giải pháp điều tr?br /> ?T?chức MINIGAME “Chơi game d??trúng quà mê?với rất nhiều trò chơi và quà tặng hấp dẫn

Nha khoa Hoc Duong truong THPT Kien Luong 6

Nha khoa Hoc Duong truong THPT Kien Luong 4

Nha khoa Hoc Duong truong THPT Kien Luong 12

Nha khoa Hoc Duong truong THPT Kien Luong 14

Nha khoa Hoc Duong truong THPT Kien Luong 19

Nha khoa Hoc Duong truong THPT Kien Luong 20

Dù thăm khám với s?lượng hơn 1000 học sinh nhưng đội ngũ bác sĩ và đội ngũ ph?tá của Nha khoa Việt M?vẫn luôn gi?ngọn lửa nhiệt huyết, tận tâm trong việc tầm soát sức khỏe răng miệng. Chúng tôi luôn c?gắng hết mình trong thăm khám đ?phát hiện kịp thời và đưa ra các giải pháp can thiệp điều tr?sớm các vấn đ?v?răng miệng mà các bạn học sinh đang gặp phải. Bác sĩ Quang Khôi chia s? “Đ?tuổi t?15 – 18 tuổi là đ?tuổi gặp phải rất nhiều các bệnh lý răng miệng như sâu răng, răng khấp khểnh, viêm nha chu,…. Và không ngoại l? sau 2 buổi thăm khám cho các bạn học sinh trường THPT Kiên Lương, chúng tôi đã phát hiện ra rất nhiều các bệnh lý răng miệng mà các bạn không h?hay biết, nếu đ?lâu dài s?gây ra hậu qu?nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe”.

Nha khoa Hoc Duong truong THPT Kien Luong 13

S?hưởng ứng nhiệt tình của các bạn học sinh trường THPT Kiên Lương đã góp phần tạo nên “sức nóng” cho buổi thăm khám được diễn ra sôi động hơn. Ngay sau khi được chăm sóc sức khỏe răng miệng t?đội ngũ bác sĩ Nha khoa Việt M? các bạn học sinh còn có cơ hội tham gia chương trình minigame với những phần quà tặng hấp dẫn và rất nhiều trò chơi vui nhộn như: Nhìn hình đoán tên bài hát, vòng quay may mắn,…

Nha khoa Hoc Duong truong THPT Kien Luong 1

Nha khoa Hoc Duong truong THPT Kien Luong 28

Nha khoa Hoc Duong truong THPT Kien Luong 10

Nha khoa Hoc Duong truong THPT Kien Luong 17

Nha khoa Hoc Duong truong THPT Kien Luong 18

Nha khoa Hoc Duong truong THPT Kien Luong 23

Nha khoa Hoc Duong truong THPT Kien Luong 11

Nha khoa Hoc Duong truong THPT Kien Luong 5

Nha khoa Hoc Duong truong THPT Kien Luong 3

Nha khoa Hoc Duong truong THPT Kien Luong 27

Nha khoa Hoc Duong truong THPT Kien Luong 26

Vì n?cười th?h?tương lai, Nha khoa Việt M?/a> đã và đang n?lực hết mình đ?đưa chương trình Nha khoa Học Đường đến gần hơn với các trường trung học cơ s? trung học ph?thông. Chúng tôi luôn t?hào v?những phấn đấu của đội ngũ bác sĩ, đội ngũ nhân viên đã đóng góp vào công cuộc chăm sóc sức khỏe răng miệng cho các bạn học sinh đang trong giai đoạn phát triển và học tập. Nha khoa Việt M?hy vọng rằng, t?chương trình Nha khoa học đường, các bạn học sinh trường THPT Kiên Lương sau khi thăm khám s?nhận ra được tầm quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe răng miệng, bảo v?n?cười tương lai của chính bản thân.

Cùng Nha khoa Việt M?theo dõi hành trình “Nha khoa học đường?với những hoạt động đang diễn ra tại đây: HÀNH TRÌNH NHA KHOA HỌC ĐƯỜNG ?NHA KHOA VIỆT MỸ?/a>

Bài viết <span class='p-name'>Hơn 1000 học sinh tham gia Nha khoa Học Đường t?chức tại Trường THPT Kiên Lương</span> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Nha Khoa Việt M?/a>.

]]> Nha Khoa Việt M?/title> <atom:link href="//lvivart.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" /> <link>//lvivart.com/</link> <description>Tất C?Vì N?Cười Của Bạn</description> <lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2024 06:57:20 +0000</lastBuildDate> <language>vi</language> <sy:updatePeriod> hourly </sy:updatePeriod> <sy:updateFrequency> 1 </sy:updateFrequency> <generator>//wordpress.org/?v=6.2.5</generator> <image> <url>//lvivart.com/wp-content/uploads/2023/07/cropped-Logo-Nha-Khoa-Viet-My-Na-100x100.png</url> <title>Nha Khoa Việt M?/title> <link>//lvivart.com/</link> <width>32</width> <height>32</height> </image> <item> <title>Buổi họp mặt Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại Nha khoa Việt M?/title> <link>//lvivart.com/hop-mat-hoi-giao-duc-cham-soc-suc-khoe-cong-dong-viet-nam/</link> <dc:creator><![CDATA[<span class='p-author h-card'>Nha Khoa Việt M?/span>]]></dc:creator> <pubDate>Tue, 23 Apr 2024 09:10:41 +0000</pubDate> <category><![CDATA[Tin Tức]]></category> <guid isPermaLink="false">//lvivart.com/?p=7248</guid> <description><![CDATA[<p>Sáng ngày 20/4/2024 vừa qua, Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng trực thuộc trung ương hội tại phía Nam đã t?chức cuộc họp quan trọng tại tr?s?chính của Nha khoa Việt M? Cuộc họp là cơ hội đ?các thành viên cùng nhau thảo luận và đưa ra giải […]</p> <p>Bài viết <a rel="nofollow" href="//lvivart.com/hop-mat-hoi-giao-duc-cham-soc-suc-khoe-cong-dong-viet-nam/"><span class='p-name'>Buổi họp mặt Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại Nha khoa Việt M?lt;/span></a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="//lvivart.com">Nha Khoa Việt M?/a>.</p> ]]></description> <content:encoded><![CDATA[<div class='e-content'><span style="font-weight: 400;">Sáng ngày 20/4/2024 vừa qua, Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng trực thuộc trung ương hội tại phía Nam đã t?chức cuộc họp quan trọng tại tr?s?chính của Nha khoa Việt M? Cuộc họp là cơ hội đ?các thành viên cùng nhau thảo luận và đưa ra giải pháp nhằm cải thiện chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam. Đặc biệt là ?những khu vực có điều kiện kinh t?và h?tầng còn hạn ch?</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Khi bắt đầu cuộc họp, Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng trực thuộc trung ương hội tại phía Nam đã tổng kết và đánh giá một s?hoạt động quan trọng đã được triển khai t?đầu năm đến nay. Các hoạt động này bao gồm việc t?chức các chương trình khen thưởng đ?tôn vinh những cá nhân, t?chức có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, Hội cũng đã tiến hành các hoạt động xây dựng và phát triển t?chức, nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Hội.</span></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7262" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5.jpg" alt="hinh-moi-nguoi" width="1500" height="900" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5.jpg 1500w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5-900x540.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5-1200x720.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5-768x461.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5-600x360.jpg 600w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7261" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1.jpg" alt="hinh-anh-2" width="1500" height="900" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1.jpg 1500w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1-900x540.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1-1200x720.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1-768x461.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1-600x360.jpg 600w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7254" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-scaled.jpg" alt="hinh-hop-mn" width="2560" height="1920" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-scaled.jpg 2560w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-900x675.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-1200x900.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-768x576.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-1536x1152.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-2048x1536.jpg 2048w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-600x450.jpg 600w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p> <p><span style="font-weight: 400;">Đ?đảm bảo s?phát triển bền vững, Hội đã đ?ra các phương hướng hoạt động mới cho quý II năm 2024. Mục tiêu của Hội là xây dựng một t?chức phát triển mạnh m? toàn diện, và tăng cường các hoạt động truyền thông và giáo dục sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, Hội cũng s?tập trung vào công tác kiểm tra giám sát và phản biện xã hội, nhằm thúc đẩy các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa khác trong cộng đồng.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Tại buổi họp, các thành viên đã cùng nhau đánh giá k?hoạch triển khai trong những tháng đầu năm và đưa ra các đ?xuất mới nhằm nâng cao hiệu qu?công tác trong thời gian tới. </span><span style="font-weight: 400;">Cuộc họp cũng nhấn mạnh rằng, xây dựng môi trường sống lành mạnh không ch?đơn thuần là vấn đ?sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh khác của cuộc sống. Việc gây qu?h?tr?cho các h?gia đình có hoàn cảnh khó khăn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng cộng đồng đoàn kết và h?tr?lẫn nhau. Khi mỗi người dân được chăm sóc và h?tr? c?cộng đồng s?phát triển mạnh m?hơn, tạo ra một xã hội công bằng và phồn thịnh.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">S?tham gia của Ông Nguyễn Hồng Quân – B?trưởng B?Xây dựng của Chính ph?Việt Nam và Ông Phạm Đình Vương – Trưởng Văn phòng đại diện Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại thành ph?H?Chí Minh đã th?hiện s?quan trọng và ủng h?t?phía chính ph?đối với công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.</span></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7250" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200.jpg" alt="hinh-b " width="1800" height="1800" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200.jpg 1800w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-900x900.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-1200x1200.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-600x600.jpg 600w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-768x768.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-1536x1536.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-300x300.jpg 300w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7264" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2.jpg" alt="hinh-ong-vuong" width="1800" height="1800" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2.jpg 1800w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-900x900.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-1200x1200.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-600x600.jpg 600w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-768x768.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-1536x1536.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-300x300.jpg 300w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p> <p><span style="font-weight: 400;">Cuộc họp đã kết thúc với việc đ?ra k?hoạch hành động c?th?và cam kết hợp tác chặt ch?giữa các thành viên đ?thực hiện những giải pháp đ?ra, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng người Việt. Đây là bước tiến quan trọng trong việc cung cấp dịch v?y t?chất lượng và bền vững cho toàn b?cộng đồng.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ông Ngô Quang Phục, Tổng Giám đốc công ty TNHH thiết b?y t?– Nha khoa Việt M? là một trong những thành viên tích cực tham gia trong Hội. Nhận ra rằng việc giải quyết những vấn đ?then chốt là cần thiết đ?đảm bảo chất lượng cuộc sống cho mọi người. </span><span style="font-weight: 400;">Đặc biệt, việc xây dựng môi trường sống lành mạnh và an toàn đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam. </span></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7249" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884.jpg" alt="hinh-a" width="1800" height="1800" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884.jpg 1800w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-900x900.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-1200x1200.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-600x600.jpg 600w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-768x768.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-1536x1536.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-300x300.jpg 300w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7266" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2.jpg" alt="hinh-khach" width="1800" height="1800" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2.jpg 1800w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-900x900.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-1200x1200.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-600x600.jpg 600w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-768x768.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-1536x1536.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-300x300.jpg 300w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7267" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2.jpg" alt="hinh-bac-ngo" width="1800" height="1800" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2.jpg 1800w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-900x900.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-1200x1200.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-600x600.jpg 600w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-768x768.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-1536x1536.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-300x300.jpg 300w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p> <p><a href="//suckhoecongdong.net.vn/cac-hoat-dong/lanh-dao-trung-uong-hoi-gdcsskcd-viet-nam-hop-mat-cac-don-vi-truc-thuoc-phia-nam-509.html">Xem thêm thông tin chi tiết tại đây!</a></p> <p style="text-align: center;">——————✦✦✦✦✦——————?/p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>NHA KHOA VIỆT M??Tất c?vì n?cười của bạn!</strong></span></p> <p>Tổng đài: 1900 63 67 34</p></div> <p>Bài viết <a rel="nofollow" href="//lvivart.com/hop-mat-hoi-giao-duc-cham-soc-suc-khoe-cong-dong-viet-nam/"><span class='p-name'>Buổi họp mặt Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại Nha khoa Việt M?lt;/span></a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="//lvivart.com">Nha Khoa Việt M?/a>.</p> ]]></content:encoded> </item> <item> <title>NHA KHOA VIỆT M?TÀI TR?CHO CHƯƠNG TRÌNH TẾT HỘI NG?– XUÂN YÊU THƯƠNG 2024 //lvivart.com/thong-bao-thoi-gian-nghi-le-tet-duong-lich-2024/ Nha Khoa Việt M?/span>]]> Sat, 30 Dec 2023 03:14:48 +0000 //lvivart.com/?p=6795 [THÔNG BÁO] THỜI GIAN NGH?L?TẾT DƯƠNG LỊCH 2024 Đ?h?tr?khách hàng có th?sắp xếp lịch trình phù hợp, Nha khoa Việt M?xin được thông báo thời gian ngh?l?trong dịp Tết dương lịch này: Thời gian ngh? Th?2, 01/01/2024 Thời gian hoạt động tr?lại: Th?3, […]

Bài viết <span class='p-name'>[THÔNG BÁO] THỜI GIAN NGH?L?TẾT DƯƠNG LỊCH 2024</span> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Nha Khoa Việt M?/a>.

]]>
[THÔNG BÁO] THỜI GIAN NGH?L?TẾT DƯƠNG LỊCH 2024
💙 Đ?h?tr?khách hàng có th?sắp xếp lịch trình phù hợp, Nha khoa Việt M?xin được thông báo thời gian ngh?l?trong dịp Tết dương lịch này:
✨ Thời gian ngh? Th?2, 01/01/2024
✨ Thời gian hoạt động tr?lại: Th?3, 02/01/2024
🌷 Cảm ơn s?yêu quý và thấu hiểu của Quý khách hàng đã dành cho Nha khoa Việt M?trong suốt 1 năm qua. Nha khoa Việt M?kính chúc Quý khách hàng có những ngày l?trọn niềm vui cùng gia đình và người thân.
💠 H?thống Nha khoa Việt M?gần bạn: //lvivart.com/he-thong/
——————✦✦✦✦?#8212;—————–
👑 NHA KHOA VIỆT M?– Tất c?vì n?cười của bạn!
☎ Tổng đài: 1900 63 67 34
📻 Instagram: //www.instagram.com/nhakhoavietmy.tsc/
🎬 Tik tok: //www.tiktok.com/@vietmydental
🌍 Website: //lvivart.com/
#nhakhoavietmy #dental #nhakhoauytin #tetduonglich

Bài viết <span class='p-name'>[THÔNG BÁO] THỜI GIAN NGH?L?TẾT DƯƠNG LỊCH 2024</span> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Nha Khoa Việt M?/a>.

]]> Nha Khoa Việt M?/title> <atom:link href="//lvivart.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" /> <link>//lvivart.com/</link> <description>Tất C?Vì N?Cười Của Bạn</description> <lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2024 06:57:20 +0000</lastBuildDate> <language>vi</language> <sy:updatePeriod> hourly </sy:updatePeriod> <sy:updateFrequency> 1 </sy:updateFrequency> <generator>//wordpress.org/?v=6.2.5</generator> <image> <url>//lvivart.com/wp-content/uploads/2023/07/cropped-Logo-Nha-Khoa-Viet-My-Na-100x100.png</url> <title>Nha Khoa Việt M?/title> <link>//lvivart.com/</link> <width>32</width> <height>32</height> </image> <item> <title>Buổi họp mặt Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại Nha khoa Việt M?/title> <link>//lvivart.com/hop-mat-hoi-giao-duc-cham-soc-suc-khoe-cong-dong-viet-nam/</link> <dc:creator><![CDATA[<span class='p-author h-card'>Nha Khoa Việt M?/span>]]></dc:creator> <pubDate>Tue, 23 Apr 2024 09:10:41 +0000</pubDate> <category><![CDATA[Tin Tức]]></category> <guid isPermaLink="false">//lvivart.com/?p=7248</guid> <description><![CDATA[<p>Sáng ngày 20/4/2024 vừa qua, Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng trực thuộc trung ương hội tại phía Nam đã t?chức cuộc họp quan trọng tại tr?s?chính của Nha khoa Việt M? Cuộc họp là cơ hội đ?các thành viên cùng nhau thảo luận và đưa ra giải […]</p> <p>Bài viết <a rel="nofollow" href="//lvivart.com/hop-mat-hoi-giao-duc-cham-soc-suc-khoe-cong-dong-viet-nam/"><span class='p-name'>Buổi họp mặt Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại Nha khoa Việt M?lt;/span></a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="//lvivart.com">Nha Khoa Việt M?/a>.</p> ]]></description> <content:encoded><![CDATA[<div class='e-content'><span style="font-weight: 400;">Sáng ngày 20/4/2024 vừa qua, Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng trực thuộc trung ương hội tại phía Nam đã t?chức cuộc họp quan trọng tại tr?s?chính của Nha khoa Việt M? Cuộc họp là cơ hội đ?các thành viên cùng nhau thảo luận và đưa ra giải pháp nhằm cải thiện chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam. Đặc biệt là ?những khu vực có điều kiện kinh t?và h?tầng còn hạn ch?</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Khi bắt đầu cuộc họp, Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng trực thuộc trung ương hội tại phía Nam đã tổng kết và đánh giá một s?hoạt động quan trọng đã được triển khai t?đầu năm đến nay. Các hoạt động này bao gồm việc t?chức các chương trình khen thưởng đ?tôn vinh những cá nhân, t?chức có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, Hội cũng đã tiến hành các hoạt động xây dựng và phát triển t?chức, nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Hội.</span></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7262" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5.jpg" alt="hinh-moi-nguoi" width="1500" height="900" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5.jpg 1500w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5-900x540.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5-1200x720.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5-768x461.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5-600x360.jpg 600w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7261" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1.jpg" alt="hinh-anh-2" width="1500" height="900" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1.jpg 1500w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1-900x540.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1-1200x720.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1-768x461.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1-600x360.jpg 600w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7254" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-scaled.jpg" alt="hinh-hop-mn" width="2560" height="1920" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-scaled.jpg 2560w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-900x675.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-1200x900.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-768x576.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-1536x1152.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-2048x1536.jpg 2048w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-600x450.jpg 600w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p> <p><span style="font-weight: 400;">Đ?đảm bảo s?phát triển bền vững, Hội đã đ?ra các phương hướng hoạt động mới cho quý II năm 2024. Mục tiêu của Hội là xây dựng một t?chức phát triển mạnh m? toàn diện, và tăng cường các hoạt động truyền thông và giáo dục sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, Hội cũng s?tập trung vào công tác kiểm tra giám sát và phản biện xã hội, nhằm thúc đẩy các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa khác trong cộng đồng.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Tại buổi họp, các thành viên đã cùng nhau đánh giá k?hoạch triển khai trong những tháng đầu năm và đưa ra các đ?xuất mới nhằm nâng cao hiệu qu?công tác trong thời gian tới. </span><span style="font-weight: 400;">Cuộc họp cũng nhấn mạnh rằng, xây dựng môi trường sống lành mạnh không ch?đơn thuần là vấn đ?sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh khác của cuộc sống. Việc gây qu?h?tr?cho các h?gia đình có hoàn cảnh khó khăn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng cộng đồng đoàn kết và h?tr?lẫn nhau. Khi mỗi người dân được chăm sóc và h?tr? c?cộng đồng s?phát triển mạnh m?hơn, tạo ra một xã hội công bằng và phồn thịnh.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">S?tham gia của Ông Nguyễn Hồng Quân – B?trưởng B?Xây dựng của Chính ph?Việt Nam và Ông Phạm Đình Vương – Trưởng Văn phòng đại diện Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại thành ph?H?Chí Minh đã th?hiện s?quan trọng và ủng h?t?phía chính ph?đối với công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.</span></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7250" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200.jpg" alt="hinh-b " width="1800" height="1800" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200.jpg 1800w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-900x900.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-1200x1200.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-600x600.jpg 600w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-768x768.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-1536x1536.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-300x300.jpg 300w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7264" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2.jpg" alt="hinh-ong-vuong" width="1800" height="1800" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2.jpg 1800w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-900x900.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-1200x1200.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-600x600.jpg 600w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-768x768.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-1536x1536.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-300x300.jpg 300w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p> <p><span style="font-weight: 400;">Cuộc họp đã kết thúc với việc đ?ra k?hoạch hành động c?th?và cam kết hợp tác chặt ch?giữa các thành viên đ?thực hiện những giải pháp đ?ra, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng người Việt. Đây là bước tiến quan trọng trong việc cung cấp dịch v?y t?chất lượng và bền vững cho toàn b?cộng đồng.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ông Ngô Quang Phục, Tổng Giám đốc công ty TNHH thiết b?y t?– Nha khoa Việt M? là một trong những thành viên tích cực tham gia trong Hội. Nhận ra rằng việc giải quyết những vấn đ?then chốt là cần thiết đ?đảm bảo chất lượng cuộc sống cho mọi người. </span><span style="font-weight: 400;">Đặc biệt, việc xây dựng môi trường sống lành mạnh và an toàn đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam. </span></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7249" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884.jpg" alt="hinh-a" width="1800" height="1800" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884.jpg 1800w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-900x900.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-1200x1200.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-600x600.jpg 600w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-768x768.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-1536x1536.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-300x300.jpg 300w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7266" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2.jpg" alt="hinh-khach" width="1800" height="1800" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2.jpg 1800w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-900x900.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-1200x1200.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-600x600.jpg 600w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-768x768.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-1536x1536.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-300x300.jpg 300w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7267" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2.jpg" alt="hinh-bac-ngo" width="1800" height="1800" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2.jpg 1800w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-900x900.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-1200x1200.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-600x600.jpg 600w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-768x768.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-1536x1536.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-300x300.jpg 300w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p> <p><a href="//suckhoecongdong.net.vn/cac-hoat-dong/lanh-dao-trung-uong-hoi-gdcsskcd-viet-nam-hop-mat-cac-don-vi-truc-thuoc-phia-nam-509.html">Xem thêm thông tin chi tiết tại đây!</a></p> <p style="text-align: center;">——————✦✦✦✦✦——————?/p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>NHA KHOA VIỆT M??Tất c?vì n?cười của bạn!</strong></span></p> <p>Tổng đài: 1900 63 67 34</p></div> <p>Bài viết <a rel="nofollow" href="//lvivart.com/hop-mat-hoi-giao-duc-cham-soc-suc-khoe-cong-dong-viet-nam/"><span class='p-name'>Buổi họp mặt Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại Nha khoa Việt M?lt;/span></a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="//lvivart.com">Nha Khoa Việt M?/a>.</p> ]]></content:encoded> </item> <item> <title>NHA KHOA VIỆT M?TÀI TR?CHO CHƯƠNG TRÌNH TẾT HỘI NG?– XUÂN YÊU THƯƠNG 2024 //lvivart.com/minigame-doan-dung-trung-qua-nha-khoa-viet-my-phan-rang/ Nha Khoa Việt M?/span>]]> Thu, 21 Dec 2023 23:27:45 +0000 //lvivart.com/?p=6677 MINI GAME || ĐOÁN ĐÚNG TRÚNG QUÀ Thời gian diễn ra: 19/12/2023 – 28/12/2023

Bài viết <span class='p-name'>Minigame đoán đúng trúng quà – Nha khoa Việt M?Phan Rang</span> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Nha Khoa Việt M?/a>.

]]>

MINI GAME || ĐOÁN ĐÚNG TRÚNG QUÀ

⏰ Thời gian diễn ra: 19/12/2023 – 28/12/2023
B1: Chọn 1 trong 3 đáp án
B2: Like + Comment 03 s?bất kì t?100-999
B3: Tag 02 bạn bè cùng tham gia đ?có cơ hội rinh nhiều quà.
(Ví d? đáp án A – 520 @bạn1 @bạn2)
🏆 PHẦN THƯỞNG SIÊU HẤP DẪN:
?01 giải nhất: Máy tăm nước Maxcare HF-9P (Tr?giá 3.500.000đ)
?02 giải nhì: Bàn chải điện Procare KHB02 (Tr?giá 1.300.000đ)
?05 giải ba: COMBO VOUCHER Tẩy trắng răng LED & Miễn phí Cạo vôi răng
minigame-nha-khoa-Việt-M?Phan-Rang-3
minigame-nha-khoa-Việt-M?Phan-Rang-2
minigame—nha-khoa-Việt-M?Phan-Rang

💙 ĐÁP ÁN TRÚNG THƯỞNG

Thời gian công b?trúng thưởng lúc 09h00 ngày 30/12/2023!
?Kết qu?được Livestream trực tiếp – quay Random trên Fanpage Nha khoa Việt M?Phan Rang.
?Th?t?giải thưởng tính theo d?đoán của khách hàng có câu tr?lời chính xác và “comment?sớm nhất.
?Khách hàng nhận quà trực tiếp tại Nha khoa Việt M?– Phan Rang.
👉👉 Chơi game siêu d?– nhận quà siêu to. Dịp l?Tết đang cận k? đừng b?l?cơ hội nhận quà đ?tân trang lại n?cười nhé!

Bài viết <span class='p-name'>Minigame đoán đúng trúng quà – Nha khoa Việt M?Phan Rang</span> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Nha Khoa Việt M?/a>.

]]> Nha Khoa Việt M?/title> <atom:link href="//lvivart.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" /> <link>//lvivart.com/</link> <description>Tất C?Vì N?Cười Của Bạn</description> <lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2024 06:57:20 +0000</lastBuildDate> <language>vi</language> <sy:updatePeriod> hourly </sy:updatePeriod> <sy:updateFrequency> 1 </sy:updateFrequency> <generator>//wordpress.org/?v=6.2.5</generator> <image> <url>//lvivart.com/wp-content/uploads/2023/07/cropped-Logo-Nha-Khoa-Viet-My-Na-100x100.png</url> <title>Nha Khoa Việt M?/title> <link>//lvivart.com/</link> <width>32</width> <height>32</height> </image> <item> <title>Buổi họp mặt Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại Nha khoa Việt M?/title> <link>//lvivart.com/hop-mat-hoi-giao-duc-cham-soc-suc-khoe-cong-dong-viet-nam/</link> <dc:creator><![CDATA[<span class='p-author h-card'>Nha Khoa Việt M?/span>]]></dc:creator> <pubDate>Tue, 23 Apr 2024 09:10:41 +0000</pubDate> <category><![CDATA[Tin Tức]]></category> <guid isPermaLink="false">//lvivart.com/?p=7248</guid> <description><![CDATA[<p>Sáng ngày 20/4/2024 vừa qua, Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng trực thuộc trung ương hội tại phía Nam đã t?chức cuộc họp quan trọng tại tr?s?chính của Nha khoa Việt M? Cuộc họp là cơ hội đ?các thành viên cùng nhau thảo luận và đưa ra giải […]</p> <p>Bài viết <a rel="nofollow" href="//lvivart.com/hop-mat-hoi-giao-duc-cham-soc-suc-khoe-cong-dong-viet-nam/"><span class='p-name'>Buổi họp mặt Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại Nha khoa Việt M?lt;/span></a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="//lvivart.com">Nha Khoa Việt M?/a>.</p> ]]></description> <content:encoded><![CDATA[<div class='e-content'><span style="font-weight: 400;">Sáng ngày 20/4/2024 vừa qua, Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng trực thuộc trung ương hội tại phía Nam đã t?chức cuộc họp quan trọng tại tr?s?chính của Nha khoa Việt M? Cuộc họp là cơ hội đ?các thành viên cùng nhau thảo luận và đưa ra giải pháp nhằm cải thiện chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam. Đặc biệt là ?những khu vực có điều kiện kinh t?và h?tầng còn hạn ch?</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Khi bắt đầu cuộc họp, Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng trực thuộc trung ương hội tại phía Nam đã tổng kết và đánh giá một s?hoạt động quan trọng đã được triển khai t?đầu năm đến nay. Các hoạt động này bao gồm việc t?chức các chương trình khen thưởng đ?tôn vinh những cá nhân, t?chức có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, Hội cũng đã tiến hành các hoạt động xây dựng và phát triển t?chức, nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Hội.</span></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7262" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5.jpg" alt="hinh-moi-nguoi" width="1500" height="900" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5.jpg 1500w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5-900x540.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5-1200x720.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5-768x461.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5-600x360.jpg 600w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7261" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1.jpg" alt="hinh-anh-2" width="1500" height="900" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1.jpg 1500w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1-900x540.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1-1200x720.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1-768x461.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1-600x360.jpg 600w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7254" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-scaled.jpg" alt="hinh-hop-mn" width="2560" height="1920" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-scaled.jpg 2560w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-900x675.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-1200x900.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-768x576.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-1536x1152.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-2048x1536.jpg 2048w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-600x450.jpg 600w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p> <p><span style="font-weight: 400;">Đ?đảm bảo s?phát triển bền vững, Hội đã đ?ra các phương hướng hoạt động mới cho quý II năm 2024. Mục tiêu của Hội là xây dựng một t?chức phát triển mạnh m? toàn diện, và tăng cường các hoạt động truyền thông và giáo dục sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, Hội cũng s?tập trung vào công tác kiểm tra giám sát và phản biện xã hội, nhằm thúc đẩy các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa khác trong cộng đồng.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Tại buổi họp, các thành viên đã cùng nhau đánh giá k?hoạch triển khai trong những tháng đầu năm và đưa ra các đ?xuất mới nhằm nâng cao hiệu qu?công tác trong thời gian tới. </span><span style="font-weight: 400;">Cuộc họp cũng nhấn mạnh rằng, xây dựng môi trường sống lành mạnh không ch?đơn thuần là vấn đ?sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh khác của cuộc sống. Việc gây qu?h?tr?cho các h?gia đình có hoàn cảnh khó khăn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng cộng đồng đoàn kết và h?tr?lẫn nhau. Khi mỗi người dân được chăm sóc và h?tr? c?cộng đồng s?phát triển mạnh m?hơn, tạo ra một xã hội công bằng và phồn thịnh.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">S?tham gia của Ông Nguyễn Hồng Quân – B?trưởng B?Xây dựng của Chính ph?Việt Nam và Ông Phạm Đình Vương – Trưởng Văn phòng đại diện Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại thành ph?H?Chí Minh đã th?hiện s?quan trọng và ủng h?t?phía chính ph?đối với công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.</span></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7250" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200.jpg" alt="hinh-b " width="1800" height="1800" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200.jpg 1800w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-900x900.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-1200x1200.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-600x600.jpg 600w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-768x768.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-1536x1536.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-300x300.jpg 300w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7264" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2.jpg" alt="hinh-ong-vuong" width="1800" height="1800" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2.jpg 1800w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-900x900.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-1200x1200.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-600x600.jpg 600w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-768x768.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-1536x1536.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-300x300.jpg 300w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p> <p><span style="font-weight: 400;">Cuộc họp đã kết thúc với việc đ?ra k?hoạch hành động c?th?và cam kết hợp tác chặt ch?giữa các thành viên đ?thực hiện những giải pháp đ?ra, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng người Việt. Đây là bước tiến quan trọng trong việc cung cấp dịch v?y t?chất lượng và bền vững cho toàn b?cộng đồng.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ông Ngô Quang Phục, Tổng Giám đốc công ty TNHH thiết b?y t?– Nha khoa Việt M? là một trong những thành viên tích cực tham gia trong Hội. Nhận ra rằng việc giải quyết những vấn đ?then chốt là cần thiết đ?đảm bảo chất lượng cuộc sống cho mọi người. </span><span style="font-weight: 400;">Đặc biệt, việc xây dựng môi trường sống lành mạnh và an toàn đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam. </span></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7249" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884.jpg" alt="hinh-a" width="1800" height="1800" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884.jpg 1800w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-900x900.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-1200x1200.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-600x600.jpg 600w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-768x768.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-1536x1536.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-300x300.jpg 300w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7266" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2.jpg" alt="hinh-khach" width="1800" height="1800" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2.jpg 1800w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-900x900.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-1200x1200.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-600x600.jpg 600w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-768x768.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-1536x1536.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-300x300.jpg 300w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7267" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2.jpg" alt="hinh-bac-ngo" width="1800" height="1800" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2.jpg 1800w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-900x900.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-1200x1200.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-600x600.jpg 600w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-768x768.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-1536x1536.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-300x300.jpg 300w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p> <p><a href="//suckhoecongdong.net.vn/cac-hoat-dong/lanh-dao-trung-uong-hoi-gdcsskcd-viet-nam-hop-mat-cac-don-vi-truc-thuoc-phia-nam-509.html">Xem thêm thông tin chi tiết tại đây!</a></p> <p style="text-align: center;">——————✦✦✦✦✦——————?/p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>NHA KHOA VIỆT M??Tất c?vì n?cười của bạn!</strong></span></p> <p>Tổng đài: 1900 63 67 34</p></div> <p>Bài viết <a rel="nofollow" href="//lvivart.com/hop-mat-hoi-giao-duc-cham-soc-suc-khoe-cong-dong-viet-nam/"><span class='p-name'>Buổi họp mặt Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại Nha khoa Việt M?lt;/span></a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="//lvivart.com">Nha Khoa Việt M?/a>.</p> ]]></content:encoded> </item> <item> <title>NHA KHOA VIỆT M?TÀI TR?CHO CHƯƠNG TRÌNH TẾT HỘI NG?– XUÂN YÊU THƯƠNG 2024 //lvivart.com/nha-khoa-hoc-duong-hoat-dong-trao-hoc-bong-khuyen-hoc-truong-thpt-nguyen-trung-truc/ Nha Khoa Việt M?/span>]]> Wed, 29 Nov 2023 02:56:16 +0000 //lvivart.com/?p=6651 Nằm trong chuỗi s?kiện Nha khoa học đường, hoạt động trao học bổng khuyến học đã diễn ra thành công vào ngày 27/11. Đây không ch?là cơ hội đ?các bạn học sinh khối 10, 11, 12 nhận được s?khích l?mà còn là bước đệm quan trọng giúp các bạn vượt […]

Bài viết <span class='p-name'>Nha khoa học đường – Hoạt động trao học bổng khuyến học Trường THPT Nguyễn Trung Trực</span> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Nha Khoa Việt M?/a>.

]]> Nằm trong chuỗi s?kiện Nha khoa học đường, hoạt động trao học bổng khuyến học đã diễn ra thành công vào ngày 27/11. Đây không ch?là cơ hội đ?các bạn học sinh khối 10, 11, 12 nhận được s?khích l?mà còn là bước đệm quan trọng giúp các bạn vượt qua những khó khăn, tiếp tục hành trình học tập và phát triển bản thân.

S?kiện này đã trao tặng tổng cộng 15 suất học bổng cho những em học sinh nghèo vượt khó. Việc lựa chọn những học sinh xứng đáng không ch?dựa trên thành tích học tập xuất sắc mà còn tập trung vào tinh thần đồng đội, hoạt động xã hội tích cực và ý chí vượt lên trên khó khăn. Mỗi suất học bổng không ch?mang giá tr?v?mặt tài chính, mà còn là nguồn động viên lớn lao h?tr?cho các em trong con đường học tập. Trong buổi l?trao học bổng, không khí ấm cúng và trang trọng đã làm cho mỗi em học sinh cảm nhận được s?ý nghĩa của chương trình Nha khoa học đường.

Nha khoa học đường – Hoạt động trao học bổng khuyến học Trường THPT Nguyễn Trung Trực

Nhận được suất học bổng t?Haki Dental, một em học sinh vui mừng bày t? “Phần học bổng như một nguồn động lực đ?em c?gắng hơn trong học tập và đạt được nhiều thành tích cao, em rất cảm ơn hoạt động Trao học bổng của chương trình Nha khoa học đường được t?chức bởi Nha khoa Việt M?ạ?/p>

Nha khoa học đường – Hoạt động trao học bổng khuyến học Trường THPT Nguyễn Trung Trực

Nha khoa Việt M?rất hào hứng khi tham gia tài tr?cho các em học sinh nghèo vượt khó Trường THPT Nguyễn Trung Trực thông qua chương trình tr?cấp học bổng cho các em học sinh. Nha khoa Việt M?mong rằng những suất học bổng này s?là động lực đ?thực hiện hóa ước mơ của các em học sinh nghèo hiếu học, phấn đấu hơn trong học tập đ?có tương lai tương sáng hơn.

Xem thêm: Hành trình Nha khoa học đường – NHA KHOA VIỆT M?/p>

Bài viết <span class='p-name'>Nha khoa học đường – Hoạt động trao học bổng khuyến học Trường THPT Nguyễn Trung Trực</span> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Nha Khoa Việt M?/a>.

]]> Nha Khoa Việt M?/title> <atom:link href="//lvivart.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" /> <link>//lvivart.com/</link> <description>Tất C?Vì N?Cười Của Bạn</description> <lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2024 06:57:20 +0000</lastBuildDate> <language>vi</language> <sy:updatePeriod> hourly </sy:updatePeriod> <sy:updateFrequency> 1 </sy:updateFrequency> <generator>//wordpress.org/?v=6.2.5</generator> <image> <url>//lvivart.com/wp-content/uploads/2023/07/cropped-Logo-Nha-Khoa-Viet-My-Na-100x100.png</url> <title>Nha Khoa Việt M?/title> <link>//lvivart.com/</link> <width>32</width> <height>32</height> </image> <item> <title>Buổi họp mặt Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại Nha khoa Việt M?/title> <link>//lvivart.com/hop-mat-hoi-giao-duc-cham-soc-suc-khoe-cong-dong-viet-nam/</link> <dc:creator><![CDATA[<span class='p-author h-card'>Nha Khoa Việt M?/span>]]></dc:creator> <pubDate>Tue, 23 Apr 2024 09:10:41 +0000</pubDate> <category><![CDATA[Tin Tức]]></category> <guid isPermaLink="false">//lvivart.com/?p=7248</guid> <description><![CDATA[<p>Sáng ngày 20/4/2024 vừa qua, Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng trực thuộc trung ương hội tại phía Nam đã t?chức cuộc họp quan trọng tại tr?s?chính của Nha khoa Việt M? Cuộc họp là cơ hội đ?các thành viên cùng nhau thảo luận và đưa ra giải […]</p> <p>Bài viết <a rel="nofollow" href="//lvivart.com/hop-mat-hoi-giao-duc-cham-soc-suc-khoe-cong-dong-viet-nam/"><span class='p-name'>Buổi họp mặt Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại Nha khoa Việt M?lt;/span></a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="//lvivart.com">Nha Khoa Việt M?/a>.</p> ]]></description> <content:encoded><![CDATA[<div class='e-content'><span style="font-weight: 400;">Sáng ngày 20/4/2024 vừa qua, Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng trực thuộc trung ương hội tại phía Nam đã t?chức cuộc họp quan trọng tại tr?s?chính của Nha khoa Việt M? Cuộc họp là cơ hội đ?các thành viên cùng nhau thảo luận và đưa ra giải pháp nhằm cải thiện chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam. Đặc biệt là ?những khu vực có điều kiện kinh t?và h?tầng còn hạn ch?</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Khi bắt đầu cuộc họp, Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng trực thuộc trung ương hội tại phía Nam đã tổng kết và đánh giá một s?hoạt động quan trọng đã được triển khai t?đầu năm đến nay. Các hoạt động này bao gồm việc t?chức các chương trình khen thưởng đ?tôn vinh những cá nhân, t?chức có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, Hội cũng đã tiến hành các hoạt động xây dựng và phát triển t?chức, nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Hội.</span></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7262" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5.jpg" alt="hinh-moi-nguoi" width="1500" height="900" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5.jpg 1500w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5-900x540.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5-1200x720.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5-768x461.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03886-2-5-600x360.jpg 600w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7261" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1.jpg" alt="hinh-anh-2" width="1500" height="900" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1.jpg 1500w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1-900x540.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1-1200x720.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1-768x461.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240422-20240420-IMG_5382-2-1-600x360.jpg 600w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7254" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-scaled.jpg" alt="hinh-hop-mn" width="2560" height="1920" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-scaled.jpg 2560w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-900x675.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-1200x900.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-768x576.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-1536x1152.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-2048x1536.jpg 2048w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-IMG_5438-200-600x450.jpg 600w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p> <p><span style="font-weight: 400;">Đ?đảm bảo s?phát triển bền vững, Hội đã đ?ra các phương hướng hoạt động mới cho quý II năm 2024. Mục tiêu của Hội là xây dựng một t?chức phát triển mạnh m? toàn diện, và tăng cường các hoạt động truyền thông và giáo dục sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, Hội cũng s?tập trung vào công tác kiểm tra giám sát và phản biện xã hội, nhằm thúc đẩy các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa khác trong cộng đồng.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Tại buổi họp, các thành viên đã cùng nhau đánh giá k?hoạch triển khai trong những tháng đầu năm và đưa ra các đ?xuất mới nhằm nâng cao hiệu qu?công tác trong thời gian tới. </span><span style="font-weight: 400;">Cuộc họp cũng nhấn mạnh rằng, xây dựng môi trường sống lành mạnh không ch?đơn thuần là vấn đ?sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh khác của cuộc sống. Việc gây qu?h?tr?cho các h?gia đình có hoàn cảnh khó khăn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng cộng đồng đoàn kết và h?tr?lẫn nhau. Khi mỗi người dân được chăm sóc và h?tr? c?cộng đồng s?phát triển mạnh m?hơn, tạo ra một xã hội công bằng và phồn thịnh.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">S?tham gia của Ông Nguyễn Hồng Quân – B?trưởng B?Xây dựng của Chính ph?Việt Nam và Ông Phạm Đình Vương – Trưởng Văn phòng đại diện Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại thành ph?H?Chí Minh đã th?hiện s?quan trọng và ủng h?t?phía chính ph?đối với công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.</span></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7250" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200.jpg" alt="hinh-b " width="1800" height="1800" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200.jpg 1800w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-900x900.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-1200x1200.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-600x600.jpg 600w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-768x768.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-1536x1536.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-300x300.jpg 300w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03872-200-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7264" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2.jpg" alt="hinh-ong-vuong" width="1800" height="1800" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2.jpg 1800w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-900x900.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-1200x1200.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-600x600.jpg 600w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-768x768.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-1536x1536.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-300x300.jpg 300w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03864-2-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p> <p><span style="font-weight: 400;">Cuộc họp đã kết thúc với việc đ?ra k?hoạch hành động c?th?và cam kết hợp tác chặt ch?giữa các thành viên đ?thực hiện những giải pháp đ?ra, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng người Việt. Đây là bước tiến quan trọng trong việc cung cấp dịch v?y t?chất lượng và bền vững cho toàn b?cộng đồng.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ông Ngô Quang Phục, Tổng Giám đốc công ty TNHH thiết b?y t?– Nha khoa Việt M? là một trong những thành viên tích cực tham gia trong Hội. Nhận ra rằng việc giải quyết những vấn đ?then chốt là cần thiết đ?đảm bảo chất lượng cuộc sống cho mọi người. </span><span style="font-weight: 400;">Đặc biệt, việc xây dựng môi trường sống lành mạnh và an toàn đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam. </span></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7249" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884.jpg" alt="hinh-a" width="1800" height="1800" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884.jpg 1800w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-900x900.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-1200x1200.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-600x600.jpg 600w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-768x768.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-1536x1536.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-300x300.jpg 300w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03884-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7266" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2.jpg" alt="hinh-khach" width="1800" height="1800" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2.jpg 1800w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-900x900.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-1200x1200.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-600x600.jpg 600w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-768x768.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-1536x1536.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-300x300.jpg 300w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03869-2-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p> <p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-7267" src="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2.jpg" alt="hinh-bac-ngo" width="1800" height="1800" srcset="//lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2.jpg 1800w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-900x900.jpg 900w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-1200x1200.jpg 1200w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-600x600.jpg 600w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-768x768.jpg 768w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-1536x1536.jpg 1536w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-300x300.jpg 300w, //lvivart.com/wp-content/uploads/2024/04/20240420-DSC03919-2-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p> <p><a href="//suckhoecongdong.net.vn/cac-hoat-dong/lanh-dao-trung-uong-hoi-gdcsskcd-viet-nam-hop-mat-cac-don-vi-truc-thuoc-phia-nam-509.html">Xem thêm thông tin chi tiết tại đây!</a></p> <p style="text-align: center;">——————✦✦✦✦✦——————?/p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>NHA KHOA VIỆT M??Tất c?vì n?cười của bạn!</strong></span></p> <p>Tổng đài: 1900 63 67 34</p></div> <p>Bài viết <a rel="nofollow" href="//lvivart.com/hop-mat-hoi-giao-duc-cham-soc-suc-khoe-cong-dong-viet-nam/"><span class='p-name'>Buổi họp mặt Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại Nha khoa Việt M?lt;/span></a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="//lvivart.com">Nha Khoa Việt M?/a>.</p> ]]></content:encoded> </item> <item> <title>NHA KHOA VIỆT M?TÀI TR?CHO CHƯƠNG TRÌNH TẾT HỘI NG?– XUÂN YÊU THƯƠNG 2024 //lvivart.com/nha-khoa-hoc-duong-thpt-nguyen-trung-truc/ Nha Khoa Việt M?/span>]]> Wed, 22 Nov 2023 10:38:03 +0000 //lvivart.com/?p=6564 Vào ngày 18/11 và ngày 25/11 vừa qua, Nha Khoa Việt M?đã đồng hành cùng Trường THPT Nguyễn Trung Trực t?chức thành công chương trình NHA KHOA HỌC ĐƯỜNG với các hoạt động: – T?chức thăm khám miễn phí cho các bạn học sinh – Chương trình “Chơi game d?– trúng […]

Bài viết <span class='p-name'>Nha khoa Việt M?t?chức “Nha khoa học đường” tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực</span> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Nha Khoa Việt M?/a>.

]]>

Vào ngày 18/11 và ngày 25/11 vừa qua, Nha Khoa Việt M?đã đồng hành cùng Trường THPT Nguyễn Trung Trực t?chức thành công chương trình NHA KHOA HỌC ĐƯỜNG với các hoạt động:

– T?chức thăm khám miễn phí cho các bạn học sinh
– Chương trình “Chơi game d?– trúng quà mê?/p>

Chúng tôi thấu hiểu rằng: những chiếc răng khỏe, răng đẹp tạo nên n?cười hạnh phúc của th?h?tương lai, đó cũng chính là một trong những s?mệnh mà Nha Khoa Việt M?luôn hướng đến. S?kiện được t?chức với mong muốn truyền tải thông điệp: “NỤ CƯỜI HÔM NAY, RẠNG RỠ NGÀY MAI?

Nha khoa học đường – Hoạt động trao học bổng khuyến học Trường THPT Nguyễn Trung Trực

Nha khoa học đường – Hoạt động trao học bổng khuyến học Trường THPT Nguyễn Trung Trực

Nha khoa học đường – Hoạt động trao học bổng khuyến học Trường THPT Nguyễn Trung Trực

Nha khoa học đường – Hoạt động trao học bổng khuyến học Trường THPT Nguyễn Trung Trực

nha khoa hoc duong thpt nguyen trung truc 1

Đ?góp phần tạo nên s?thành công của s?kiện Nha khoa học đường, đội ngũ bác sĩ, quản lý, nhân viên tại Nha khoa Việt M?đã có s?chuẩn b?chu đáo, k?lưỡng đ?đem đến cho các bạn học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực một chương trình hoạt động ngoại khóa ý nghĩa, tạo điều kiện đ?các học sinh được kiểm tra sức khỏe răng miệng trực tiếp và nhận được những lời khuyên hữu ích t?đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Nha khoa Việt M?

Nha khoa học đường – Hoạt động trao học bổng khuyến học Trường THPT Nguyễn Trung Trực

Nha khoa học đường – Hoạt động trao học bổng khuyến học Trường THPT Nguyễn Trung Trực

nha khoa hoc duong thpt nguyen trung truc 7

Chương trình Nha Khoa Học Đường đã thu hút hơn 700 học sinh thuộc các khối lớp 10, lớp 11, lớp 12 tham gia. Với không khí vô cùng sôi nổi và đầy hào hứng, tất c?các hoạt động thăm khám và trò chơi đều nhận được s?đón nhận, quan tâm của đông đảo các em học sinh.

Nha khoa học đường – Hoạt động trao học bổng khuyến học Trường THPT Nguyễn Trung Trực
Nha khoa học đường – Hoạt động trao học bổng khuyến học Trường THPT Nguyễn Trung Trực
nha khoa hoc duong thpt nguyen trung truc 6
nha khoa hoc duong thpt nguyen trung truc 5
nha khoa hoc duong thpt nguyen trung truc 8
Nha khoa học đường – Hoạt động trao học bổng khuyến học Trường THPT Nguyễn Trung Trực
Nha khoa học đường – Hoạt động trao học bổng khuyến học Trường THPT Nguyễn Trung Trực
Nha khoa học đường – Hoạt động trao học bổng khuyến học Trường THPT Nguyễn Trung Trực
Nha khoa học đường – Hoạt động trao học bổng khuyến học Trường THPT Nguyễn Trung Trực
Nha khoa học đường – Hoạt động trao học bổng khuyến học Trường THPT Nguyễn Trung Trực
Chúng tôi luôn thấu hiểu, sức khỏe răng miệng đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người, đặc biệt là đối với các bạn học sinh đang trong giai đoạn phát triển và học tập. Chính vì vậy, Nha khoa Việt M?/a> hy vọng rằng chương trình Nha khoa học đường s?là một cột mốc quan trọng trong việc nâng cao chất lượng n?cười và sức khỏe răng miệng cho các bạn học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực.
Cùng Nha khoa Việt M?theo dõi hành trình “Nha khoa học đường?với những hoạt động đang diễn ra tại đây: HÀNH TRÌNH NHA KHOA HỌC ĐƯỜNG – NHA KHOA VIỆT MỸ?/a>

Bài viết <span class='p-name'>Nha khoa Việt M?t?chức “Nha khoa học đường” tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực</span> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Nha Khoa Việt M?/a>.

]]>